Oświadczenie ws. ochrony prywatności

Strona zarządzana jest przez fundację Stichting Chryson, z siedzibą w Holandii, przy Louis Pasteurlaan 6 w Zoetermeer (zwana dalej: Chryson). Korzystając z tej strony oświadczają Państwo, że bez ograniczeń zgadzają się Państwo z „Oświadczeniem w sprawie ochrony prywatności”.

Chryson szanuje prywatność osób odwiedzających jej witrynę internetową. Na witrynie internetowej fundacja Chryson nie gromadzi żadnych informacji umożliwiających identyfikację Państwa, chyba że informacje taką przekażecie Państwo dobrowolnie i jednoznacznie zgodzicie się na to. Na przykład w związku z akcjami promocyjnymi. Państwa dane osobowe zawsze przetwarzane są zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Na wniosek fundacja Chryson umożliwi Państwu dostęp do wszystkich informacji, które o Państwu gromadzi! Jeżeli chcą Państwo uzyskać dostęp do tych informacji lub życzycie sobie byśmy te informacje usunęli, to prosimy o kontakt z nami.

Chryson korzysta z ciasteczek w celu dokonania pomiaru wizyty na witrynie. Informacje te przez Chryson wykorzystywane są wyłącznie w celu wprowadzania ulepszeń. Informacje te wykorzystywane są wyłącznie wewnętrznie i nie są przekazywane innym organizacjom w celach komercyjnych. Jeżeli nie życzą sobie Państwo, byśmy mogli korzystać z ciasteczek, to istnieje możliwość w ustawieniach internetowych Państwa przeglądarki wyłączenia tej opcji. W celu ochrony prywatności osób odwiedzających witrynę, wszystkie zgromadzone w ten sposób informacje, mają charakter ogólny i anonimowy. Nie ma możliwość, by w oparciu o te informacje zidentyfikować osobę odwiedzającą.

Chryson zastrzega sobie prawo, do zmiany w każdej chwili niniejszego oświadczenia ws. ochrony prywatności bez konieczności uprzedniego powiadomienia o tym. Jeżeli po dokonaniu zmian będziecie Państwo nadal korzystali z niniejszej witryny internetowej, automatycznie zostaniecie Państwo związani postanowieniami oświadczenia ws. ochrony prywatności. Z tego powodu zalecamy regularnie zapoznawać się z niniejszym tekstem w trakcie swoich wizyt na stronie. Zrozumiałe jest, że Chryson tam, gdzie to konieczne, dokona zmiany oświadczenia ws. ochrony prywatności, jeżeli dojdzie do zmiany prawodawstwa i orzecznictwa.

Fundacja Chryson podjęła środki techniczne i organizacyjne, których celem jest ochrona Państwa danych osobowych przed celową lub świadomą manipulacją, utratą, zniszczeniem lub wglądem osób nieuprawnionych.

Chryson nie udostępnia przekazanych przez państwa danych osobowych osobom trzecim w innym celu niż ten, dla którego przekazaliście Państwo dane. Witryna internetowa może zawierać linki prowadzące do innych witryn internetowych, które działają zupełnie niezależnie od fundacji Chryson i co do których Chryson nie ma prawa głosu. Może zaistnieć sytuacja, że inne witryny internetowe posiadają własną politykę ws. ochrony prywatności.

UlubionaUlubione